Föreningen Kanten

Glädje, trivsel, gemenskap

Föreningen Kanten är en ideell förening som arbetar för den sociala gemenskapen i Lerums kommun. 

Vi har byggt upp en mötesplats i centrala Lerum, där man får möjlighet att träffa andra människor och vara med på våra olika aktiviteter.


Under 2020  har vi lagt om vår verksamhet lite till följd av pandemin. Vi har tvingats avbryta vår verksamhet inomhus och i stället startat upp ett par projekt med aktiviteter som kan genomföras utomhus "på avstånd".